ร้านเราตั้งอยู่ในศูนย์การค้าตลาดรังสิต ที่เป็นใจกลางของปทุมธานี ทำให้เราสามารถส่ง ดอกไม้ได้อย่างรวด
             เร็วในบริเวณทั่วปทุมธานีและนนทบุรีบางส่วน เปิดทุกวันมากว่า 20 ปี เรามีหน้าร้านที่เชื่อถือได้ มั่นใจได้ว่าส่ง
             สินค้าให้ตามความต้องการและจัดส่งตรงเวลา

                NamesNamesd