logo1

Nameà¹- /

  

 

     
                          

                                   ถ้าเป็นพวงหรีด ร้านพวงหรีดออคิดปทุมธานีสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น วัด

                             ดอนเมือง วัดหลักสี่   วัดพุทธสยามดอนเมือง  วัดหนองผักชี   วัดสายไหม 

                            วัดโพสพผลเจริญ  วัดลาดสนุ่น  วัดเจริญบุญ  วัดพระศรีบางเขน  วัดเกาะ  วัดเสมียนนารี

                            วัดในนนทบุรีบางส่วนเช่นปากเกล็ด   บางบัวทอง  และวัดในปทุมธานีทุกวัด

                            พร้อมถ่ายส่งให้ลูกค้าดูก่อนจัดส่งให้ถึงที่วัด

                            เพราะเราถือว่า "จุดมุ่งหมายของเรา คือ การให้บริการที่ดีที่สุด

                            เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า"
 
                             เพียงคุณโทรมาที่

                            Tel : 02-959-2891 , 0-2959-0939
                             Fax : 02-959-2676 , 081-8806819

 

                            เรายินดีและพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแด่คุณ
 
                            ร้านดอกไม้ออคิด ฟลาวเวอร์ ปทุม เปิดให้บริการทุกวัน

                            วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.30 - 19.00 น.
                            วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 18.00 น.